Bene
fits
Đối tác
Các Công ty luật nhập cư
Các Tổ Chức Được Chỉ Định
Các Công ty Tư vấn mở rộng thị trường Quốc tế
Các Cơ Sở Giáo Dục
Tại CBGA, chúng tôi mời các công ty luật nhập cư có tiếng hợp tác với chúng tôi. Bằng cách hợp tác, chúng tôi có thể cung cấp một giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp nhắm đến định cư diện khởi nghiệp dưới chương trình Start-up visa.
CBGA chào đón các quan hệ đối tác với các tổ chức kinh doanh và quỹ đầu tư mạo hiểm được chính phủ Canada công nhận. Những nỗ lực hợp tác của chúng tôi có thể phát triển và hỗ trợ các ý tưởng kinh doanh đổi mới của khách hàng trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đối với các chuyên gia tư vấn mở rộng thị trường quốc tế muốn hỗ trợ khách hàng trong việc thâm nhập thị trường Canada, CBGA mang lại cơ hội hợp tác vô cùng quý giá. Cùng nhau, chúng tôi có thể tận dụng kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc của mình để điều hướng các phức tạp của thị trường và đảm bảo sự chuyển đổi suôn sẻ cho các doanh nghiệp xuyên biên giới.
Đối với các cơ sở giáo dục tận tâm trong việc đào tạo nhân viên của các doanh nghiệp, CBGA gửi lời mời hợp tác cùng chúng tôi. Cùng nhau, chúng tôi có thể cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo, nơi mà nhân viên có thể thu thập các kỹ năng cần thiết để thành công trong bối cảnh kinh doanh ở Canada.
Liên hệ với chúng tôi
Hãy bắt đầu Hành
Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm từ bạn. Hãy làm việc — cùng nhau.
của bạn
trình